preload 1 preload 2 preload 3

webdesign - tvorba firemných internetových stránok

Programovacie nástroje a technológie

Pri tvorbe webových prezentácií využívame viaceré technológie, ktoré umožňujú riešiť najrôznejšie požiadavky:

 • HTML, XHTML
 • CSS
 • PHP
 • JavaScript
 • Flash
 • mySQL

Optimálne využitie programovacích nástrojov umožňuje dokonale sa prispôsobiť vašim požiadavkám. Kladieme pritom dôraz na všetky dôležité faktory ovplyvňujúce budúcu úspešnosť vytváraných webstránok.

 • Celkovú funkčnosť webu
 • Kompatibilitu pre všetky významnejšie prehliadače internetového obsahu
 • Validitu kódu podľa W3C
 • Vzhľad korešpondujúci s vašou firemnou identitou
 • Jednoduchosť a zrozumiteľnosť
 • Optimalizáciu stránok pre vyhľadávače (SEO)
 • Registráciu vytvorených stránok vo vybraných vyhľadávačoch a katalógoch

GRAFIKA

Snažíme sa zladiť vzhľad novej webprezentácie so všeobecne zaužívanou firemnou grafikou, ktorá je používaná vašou firmou v iných médiách (logo, tlač, obaly a vzhľad vašich výrobkov, reklama v televízii a pod.), aby bol dodržaný jednotný firemný image. Garantujeme vytvorenie zaujímavej a štýlovej grafiky aj v prípade, že budete mať na internetovú prezentáciu vyčlenené obmedzené financie. Pritom sa špecializujeme aj na optimalizáciu, takže aj dokonale prepracovaná grafika sa nesťahuje príliš dlho. Na oživenie a spestrenie vašej prezentácie vám ponúkame animácie, alebo interaktívne prvky.

ŠPECIÁLNE PRVKY

Počítadlo prístupov na vašu stránku - ukáže koľko ľudí sa vo vybranom časovom intervale pozeralo na vaše stránky. Môže byť jednoduché textové, obrázkové. Ďalšou možnosťou ako zistiť úspešnosť vašej webovej stránky je štatistika prístupov, kde je možné podrobnejšie analyzovať koľko, ako a kto navšívil váš web. V neposlednej rade je tu aj možnosť aktivácie Google Analytics, čo je mocným nástrojom na analýzu správania návštevníkov stránok.

 • formuláre na získanie rôznych údajov od užívateľov:
  • objednávkové formuláre, prostreníctvom ktorých môžu užívatelia zadávať požiadavky pre objednanie vašich výrobkov, alebo služieb.
  • výpočtové formuláre, ktoré vyhodnotia údaje zadané užívateľmi a vypočítjú predbežné výsledné ceny prípadne prepočítajú iné vstupy.
  • registračné formuláre slúžia na zadávanie osobných, alebo obchodných údajov k registrácii.
  • anketové formuláre slúžia na zadávanie odpovedí užívateľov na anketové otázky.
  • prihlasovacie formuláre regulujú prístup zaregistrovaných a stálych zákazníkov do niektorých, napr. obchodných častí prezentácie.
 • diskusné fórum - asynchrónna komunikácia medzi užívateľmi, alebo užívateľmi a vami, na vašej prezentácii, s možnosťou rozdeliť diskusiu na rôzne témy, alebo vytvárať nové témy.
 • chat - on line komunikácia v reálnom čase priamo na stránke vašej prezentácie.

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVANIE

Spočíva vo vytvorení virtuálnej predajne s možnosťou dynamického generovania Vašej skladovej databázy. Zákazník si po prezretí ponuky vyberie požadované produkty do pomyselného nákupného košíka, vyplní potrebné údaje a odošle objednávku. Po vypočítaní celkovej sumy s prípadným odrátaním zliav, zákazník objednávku potvrdí a sysém vygeneruje potvrdenie o objednávke, ktorého kópiu obdrží správca systému online obchodu. Samozrejmosťou je množstvo vyhľadávacích a triediacich filtrov, správa registrovaných používateľov a objednávok,...

INTERNETOVÝ MARKETING

Aby bola dosiahnutá dostatočná návštevnosť vašej prezentácie a vložené prostriedky sa vám čo najskôr vrátili, potrebuje každá prezentácia do určitej miery reklamu, aby sa dostala do povedomia vašich potenciálnych zákazníkov. Ponúkame vám preto účinné nástroje internetového marketingu.

 • Google AdWords kampane - veľmi účinná forma zviditeľnenia v dominantnom vyhľadávači, ktorá umožňuje zobrazenie linkov na vaše stránky na popredných miestach pri zadaní vami defimovaných kľúčových slov a slovných spojení.
 • reklamné bannery - určené na upútanie pozornosti návštevníkov na už zavedených renomovaných webových sídlach. Môžu byť vyhotovené ako statické, alebo animované.
 • prezentačný e-mail - môžete ho posielať súčasným, či perspektívnym zákazníkom, alebo partnerom, pričom ich budete pútavou formou informovať o vašej novej prezentácii, o novinkách v ponuke, rozšírení činnosti, zľavách a pod.

Výber z referencií

tvorba www.detskydomovvalaska.sk tvorba www.stavrozpocty.sk tvorba www.styro.sk tvorba www.sietotlacovyzvaz.sk tvorba sadecky.ideaweb.sk